Soft bounce

Tijdelijk geweigerde e-mails gedeeld door het totaal aantal verstuurde e-mails. Dit betreft tijdelijke afleveringsproblemen, bijvoorbeeld als de mailbox op dat moment vol is of als een e-mailserver niet bereikbaar is.

Tijdelijk geweigerde e-mails / Verstuurde e-mails = Soft Bounce Rate