CTO

Click trough open rate staat voor het aantal unieke klikken gedeeld door aantal uniek bevestigde opens